Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή τους στους φοιτητές για το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
– Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου
2022 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Σχετικό έγγραφο