Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος ότι αρχίζει από  Δευτέρα 21/02/2022  και έχει παραταθεί ως τις 13/3/22  η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό   εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/ 

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 4ου    και 6ου  εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή  οι  φοιτητές που τώρα θα είναι 6ο εξάμηνο δηλώνουν  τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 2ου και 4ου εξαμήνου και  οι  φοιτητές που τώρα θα είναι 4ο εξάμηνο δηλώνουν  τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 2ου εξαμήνου .

Φοιτήτριες και φοιτητές που δε θα προβούν σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη εξεταστική του Ιουνίου.