Όλοι οι πρωτοετείς  φοιτητές-τριες μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Δικαίωμα απόκτησης Ιδρυματικού Λογαριασμού έχουν οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες μετά την εγγραφή στο Τμήμα τους και την καταχώρηση των στοιχείων τους στο σύστημα φοιτητολογίου.