Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ότι ανακοινώθηκε ο Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων (με αριθ.: 413/24-06-2021) από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ για την Πρόσκληση 4/2021, η οποία αφορούσε τις αιτήσεις για τις 100 Υποτροφίες Στέγης.

Για να διαβάσετε τα αποτελέσματα, δείτε εδώ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/06/413_oristikos_pinakas_4_2021.pdf

Στους/ις υποτρόφους θα σταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους, ώστε να προσκομίσουν συμπληρωματικά έντυπα για την προετοιμασία των συμβάσεών τους.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό πρωτοκόλλου τους στην ηλεκτρονική αίτηση που κατέθεσαν στο https://applications.uowm.gr/ .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 2385055207 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο myfeo@uowm.gr

Αποτελέσματα Υποτροφίες_ ΜΥΦΕΟ_Οριστικός Πίνακας