Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις και με γνώμονα την απρόσκοπτη εκπαιδευτική λειτουργία, δημιούργησε στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος ιστοσελίδα που αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στον σύνδεσμο https://help.uowm.gr/ δημιουργήθηκαν επιμέρους σύνδεσμοι: α) Οδηγίες για Φοιτητές, οι οποίοι θα ανανεώνονται συνεχώς από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, καθώς θα λαμβάνουμε μηνύματα των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυσή τους.