Μεταπτυχιακό «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων»

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων”.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 10 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες