Μεταπτυχιακό Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων

Τo Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” με δύο (2) ειδικεύσεις:

α) Συστήματα CAD/CAM και
β) Σχεδιασμός προϊόντων

Master of Science (MSc) in CAD/CAM Systems and Product Design
a) Computer Aided Design and Manufacturing systems
b) Product design

Υποβολή αιτήσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023

Προκήρυξη 2021 – (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων”

Υποβολή αιτήσεων  για εισαγωγή  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων”, για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά, μέχρι 31.07.2023 μέσω

  • ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
ΠΜΣ «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων »
Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ , Κοίλα – Κοζάνης, 501 35 ΚΟΖΑΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος και το λογαριασμό στο  facebook.

Σχετικά Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΜΣ CAD CAM ΣΧΕΔ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ_2023-24_final