Μεταπτυχιακό Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων”.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 10 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη 2019 – (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων”

Υποβολή αιτήσεων  για εισαγωγή  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων”, για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά, μέχρι 10-10-2019 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του ΠΜΣ του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος και το λογαριασμό στο  facebook.

Ανακοίνωση/Προκήρυξη και Αίτηση Εισαγωγής.