Μεταπτυχιακό Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων

Τo Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” με δύο (2) ειδικεύσεις:

α) Συστήματα CAD/CAM και
β) Σχεδιασμός προϊόντων

Master of Science (MSc) in CAD/CAM Systems and Product Design
a) Computer Aided Design and Manufacturing systems
b) Product design

Υποβολή αιτήσεων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη 2020 – (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων”

Υποβολή αιτήσεων  για εισαγωγή  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων”, για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά, μέχρι 15.09.2020 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος και το λογαριασμό στο  facebook.

Ανακοίνωση/Προκήρυξη και Αίτηση Εισαγωγής.