ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

ΩΥΩ5469Β7Κ-ΓΤΞ