Α. Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση εμβολίου και έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη,

Β. όσοι έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο και έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε, αλλά και

Γ. όσοι έχουν νοσήσει και πέρασαν τρεις μήνες

θεωρούνται ανεμβολίαστοι/τες και χάνουν από 7-2-2022 το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους.

Όλη η ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΜΒOΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΣΗΣ