Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος ότι αρχίζει από Δευτέρα 20/09/2020 και λήγει την Κυριακή 3/10/2021, η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 3ου και 5ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή οι φοιτητές που τώρα θα είναι 5ο εξάμηνο δηλώνουν τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου και 3ου εξαμήνου και οι φοιτητές που τώρα θα είναι 3ο εξάμηνο δηλώνουν τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου εξαμήνου .

Φοιτήτριες και φοιτητές που δε θα προβούν σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη εξεταστική του Φεβρουαρίου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων, θα γίνει από την Γραμματεία.