Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του τμήματος ότι αρχίζει από  Τετάρτη 17/02/2020  και λήγει την Τετάρτη 3/03/2021, η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/ 

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 2ου εξαμήνου: Δηλώνονται μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου.

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 4ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 2ου εξαμήνου. Αν δεν δηλωθούν τα τελευταία, δεν υπάρχει δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021

Φοιτήτριες και φοιτητές που δε θα προβούν σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη εξεταστική του Ιουνίου.