Διαδικτυακή έρευνα σε προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες του Π.Μ.Δ. για τη χρήση του Facebook εν μέσω πανδημίας”

Link εθελοντικής/ανώνυμης συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez2p5TES7yyxTZuZvhrvkDxw0Vqu4cJgODhedX9UEx1NNrlA/viewform

Λήξη προθεσμίας συμμετοχής: 24/1/2021 23:59

Έγκριση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας