Το νέο λογότυπο του Τμήματος

Η νέα οπτική ταυτότητα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε από τους Αθανάσιο Μανάβη (Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων) και Πρόδρομο Μηνάογλου (Μεταπτυχιακός φοιτητής, Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων).

Αναλυτικά το IDE_Brand_ID

Περισσότερες πληροφορίες
manavis.eu | minaoglou.com