Ανακοινώνεται ότι για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν αυτόματα από την Γραμματεία και αφορούν όλα τα μαθήματα του 1ου Εξαμήνου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 1ου Εξαμήνου ΔΕΝ θα χρειαστεί να κάνουν κάτι παραπάνω για να δηλώσουν τα μαθήματα που χρειάζονται. Θα πρέπει όμως να εγγραφούν μόνοι/ες τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass του κάθε μαθήματος έτσι ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ενημερώσεις.

Για την έκδοση Πιστοποιητικών Στρατολογίας και Βεβαιώσεων Σπουδών επειδή θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η καταχώρηση όλων των στοιχείων, η έκδοση τους θα γίνεται ως εξής:

  1. Για τις Βεβαιώσεις Σπουδών μετά τις 20 Οκτωβρίου 2020.
  2. Για τα Πιστοποιητικά Στρατολογίας μετά τις 2 Νοεμβρίου 2020.