Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι τα εξ αποστάσεως μαθήματα στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Για την πραγματοποίηση των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Zoom (οδηγίες και λήψη)

Σύνδεση στην ψηφιακή αίθουσα (πρωτοετείς φοιτητές)

  • Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που είναι ενεργοί μπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης του ιδρυματικού (ακαδημαϊκού) τους λογαριασμού σύμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/. (Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε και οδηγίες για την εγγραφή στο eclass)
  • Για την παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να εγγραφείτε στο eclass (https://eclass.uowm.gr/) όπου θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που θα συνδεθείτε στην ψηφιακή αίθουσα.
  • Κατά την είσοδό σας στην αίθουσα θα σας ζητηθεί να ορίσετε το όνομα χρήστη. Σας παρακαλούμε να δηλώνετε υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Μητρώου σας, διαφορετικά δεν θα γίνεστε αποδεκτοί από τον διδάσκοντα.

Σύνδεση στην ψηφιακή αίθουσα (Μη πρωτοετείς φοιτητές)

  • Για την παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να εγγραφείτε στο eclass (https://eclass.uowm.gr/) όπου θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που θα συνδεθείτε στην ψηφιακή αίθουσα.
  • Κατά την είσοδό σας στην αίθουσα θα σας ζητηθεί να ορίσετε το όνομα χρήστη. Σας παρακαλούμε να δηλώνετε υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Μητρώου σας, διαφορετικά δεν θα γίνεστε αποδεκτοί από τον διδάσκοντα.

Για οδηγίες σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://help.uowm.gr/?page_id=16