Δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική Σεπτέμβριος 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αξιολόγησης των εργαστηρίων ΣΤΟΥΝΤΙΟ 1_ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και ΣΤΟΥΝΤΙΟ 2_ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΩΜΑ, έχουν οι εξής σπουδαστές:
 
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 1_ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:
Α.Μ. 1542-34
Α.Μ. 1542-40
Α.Μ. 1542-84
Α.Μ. 1542-90
Α.Μ. 1542-98
Α.Μ. 1542-102
Α.Μ. 1542-153
Α.Μ. 1542-159
Α.Μ. 1542-163
 
 
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 2_ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΩΜΑ*:
Α.Μ. 1542-12
Α.Μ. 1542-50
Α.Μ. 1542-85
Α.Μ. 1542-97
Α.Μ. 1542-115
 
*Για την εξέταση του εργαστηρίου ΣΤΟΥΝΤΙΟ 2, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους μια κόλλα χαρτί schoeller ΜΑΤ διαστάσεων 35χ50 , πινακίδα σχεδίασης, βελόνα σχεδίου, μολύβια 2Β και 3Β και τα βοηθητικά μέσα σχεδίασης.