Οι φοιτητές/τριες που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2020 (31/8/2020 – 9/10/2020) με φυσική παρουσία στο εξεταστικό κέντρο που βρίσκεται στο κτίριο του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών επί της οδού Μπακόλα και Σιαλβέρα στην πόλη της Κοζάνης, στις αντίστοιχες ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν με τα προγράμματα εξετάσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020.

ΥΠ_ΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ