Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου θα λάβει χώρα από την Παρασκευή 22 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Ο σχετικός σύνδεσμος για το σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι http://qa.uowm.gr/ .

Οδηγίες για την διαδικασία υπάρχουν εδώ: Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου