Πρωτοβουλία Υπουργείου Υγείας για προκήρυξη διαγωνισμού για την υποβολή προτάσεων από φοιτητές, σχετικά με παρεμβάσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Δείτε σχετικά:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ