Ανακοινώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε νέους, που στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα είναι 18 ετών και είναι πολίτες της ΕΕ να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες σε όλη την Ευρώπη. Η μετακίνηση τους θα είναι κατά κανόνα με τραίνο.

Αιτήσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019 ώρα 12:00 μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο.