Σύμφωνα με το πρακτικό 4/3-3-2021 θέμα 1 της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος  δεν θα γίνουν κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.