Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 3/15-02-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μιας  (1) θέσης  υποψηφίου διδάκτορα  για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο παρακάτω αντικείμενο:

  1. Χρήση αλγοριθμικού σχεδιασμού και μοντελοποίηση προϊόντων με προσαρμογή στις ανάγκες των χρηστών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Αίτηση-υποψήφιου-Διδάκτορα_ΤΜΣΠΣ