Ανακοινώνεται ότι όλες οι σχετικές με τα μαθήματα ανακοινώσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας eclass.uowm.gr  και της αντίστοιχης σελίδας του μαθήματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στην παραπάνω πλατφόρμα και στις αντίστοιχες σελίδες των μαθημάτων που παρακολουθούν για να ενημερώνονται σχετικά μέσω email.